ورود / ثبت نام
خوش آمدید
انتخاب سريع
قیمت(حداکثر):
مارک:

کوله پشتی و کیف کوهنوردی برند FERRINO

نوع نمایش :
33 کالا
مقایسه
کیسه بار ضد آب فرینو 90 لیتر - Ferrino Seal Duffle 90 LT
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کاور کوله پشتی قابل تنظیم فرینو -  Ferrino Cover REG
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کاور کوله پشتی فرینو 2 (90-45) -  Ferrino Rucksack Cover 2 (45-90)
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کاور کوله پشتی فرینو 1 (50-25) -  Ferrino Rucksack Cover 1 (25-50)
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کاور کوله پشتی فرینو 0 (30-15) -  Ferrino Rucksack Cover 0 (30-15)
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کوله پشتی فرینو مدل کروساید 18 - Ferrino Crusade 18 Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کوله پشتی فرینو مدل کروساید 18

Ferrino Crusade 18 Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
910000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی فرینو مدل لینکس 20 - Ferrino Lynx 20 Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کوله پشتی فرینو مدل لینکس 20

Ferrino Lynx 20 Backpack

فوق سبک و کارآمد برای رقابتهای اسکی
850000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی فرینو مدل لینکس 25 - Ferrino Lynx 25 Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کوله پشتی فرینو مدل لینکس 25

Ferrino Lynx 25 Backpack

فوق سبک و کارآمد برای رقابتهای اسکی
910000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی فرینو مدل ویو 30 - Ferrino Wave 30 Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کوله پشتی فرینو مدل ویو 30

Ferrino Wave 30 Backpack

فوق سبک و کارآمد برای رقابتهای اسکی
1080000
1050000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی ترکینگ فرینو مدل تریولت 5+32 - Ferrino Triolet 35+5 Trekking Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کوله پشتی ترکینگ فرینو مدل تریولت 5+32

Ferrino Triolet 35+5 Trekking Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
1300000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی ترکینگ فرینو مدل اوورلند 10+50 - Ferrino Overland 50+10 Trekking Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کوله پشتی ترکینگ فرینو مدل اوورلند 10+50

Ferrino Overland 50+10 Trekking Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
1750000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی ترکینگ فرینو مدل X.M.T. 32 W.T.S - Ferrino X.M.T. 32 W.T.S. Trekking Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کوله پشتی ترکینگ فرینو مدل X.M.T. 32 W.T.S

Ferrino X.M.T. 32 W.T.S. Trekking Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
1748000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
 کوله پشتی ترکینگ فرینو مدل X.M.T. 60+10  -  Ferrino X.M.T. 60+10 Trekking Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کوله پشتی ترکینگ فرینو مدل X.M.T. 60+10

Ferrino X.M.T. 60+10 Trekking Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
2530000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل زفر 3+12 - Ferrino Zephyr 12+3 Hikking Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل زفر 3+12

Ferrino Zephyr 12+3 Hikking Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل زفر 3+17 - Ferrino Zephyr 17+3 Hikking Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل زفر 3+17

Ferrino Zephyr 17+3 Hikking Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل زفر 3+22 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل زفر 3+22

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی فرینو مدل فیتزروی 22 - Ferrino Fitzroy 22 Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کوله پشتی فرینو مدل فیتزروی 22

Ferrino Fitzroy 22 Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی فرینو مدل لینکس 30 - Ferrino Lynx 30 Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کوله پشتی فرینو مدل لینکس 30

Ferrino Lynx 30 Backpack

فوق سبک و کارآمد برای رقابتهای اسکی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل فلش 24 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل فلش 24

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل فلش 32 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل فلش 32

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل دیورنس 30 - Ferrino Durance 30 Trekking Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل دیورنس 30

Ferrino Durance 30 Trekking Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل دیورنس لیدی 32 - Ferrino Durance Lady 32 Trekking Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل دیورنس لیدی 32

Ferrino Durance Lady 32 Trekking Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل دیورنس 48 - Ferrino Durance 48 Trekking Backpack
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل دیورنس 48

Ferrino Durance 48 Trekking Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل فینیستری 28 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کوله پشتی هایکینگ فرینو مدل فینیستری 28

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...