ورود / ثبت نام
خوش آمدید
جستجو
1230000 18000
توسط مارک :
انتخاب سريع
قیمت(حداکثر):
مارک:
  • وزن
  • جنس
  • ابعاد
  • استاندارد
  • سایر توضیحات

ابزار میانی و کارگاهی سنگنوردی

نوع نمایش :
47 کالا
مقایسه
هرزگرد بزرگ پتزل مدل سویول -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هرزگرد بزرگ پتزل مدل سویول

وسیله است که به کارگاه متصل می شود و باعث جلوگیری از پیچ طناب در هنگام فرود می شود.
1100000
1045000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
صفحه رول فولادی Coeur Bolt 12mm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

صفحه رول فولادی Coeur Bolt 12mm پتزل

صفحه رول فولادی Coeur Bolt 12mm پتزل ابزاری است برای میانی و کارگاه ها (ترجیحاٌ کارگاه ها).
43000
40850
اطلاعات بيشتر
مقایسه
صفحه رول فولادی Coeur 10mm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

صفحه رول فولادی Coeur 10mm پتزل

صفحه رول فولادی Coeur Bolt 12mm پتزل ابزاری است برای میانی و کارگاه ها (ترجیحاٌ کارگاه ها).
19000
18050
اطلاعات بيشتر
مقایسه
 قلاب فی فی پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قلاب فی فی پتزل

قلاب فی فی پتزل قلاب آویز برای کمک به بالا رفتن.
175000
166250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
صفحه تقسیم Paw L پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

صفحه تقسیم Paw L پتزل

صفحه تقسیم Paw L پتزل برای سازماندهی ایستگاه کاری و ایجاد سیستم چند لنگر است.
1230000
1168500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
صفحه تقسیم Paw M پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

صفحه تقسیم Paw M پتزل

صفحه تقسیم Paw M پتزل برای سازماندهی ایستگاه کاری و ایجاد سیستم چند لنگر است.
760000
722000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
صفحه تقسیم تاکتیکال Paw M پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

صفحه تقسیم تاکتیکال Paw M پتزل

صفحه تقسیم تاکتیکال Paw M پتزل برای سازماندهی ایستگاه کاری و ایجاد سیستم چند لنگر است.
795000
755250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
صفحه تقسیم Paw S پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

صفحه تقسیم Paw S پتزل

صفحه تقسیم Paw S پتزل برای سازماندهی ایستگاه کاری و ایجاد سیستم چند لنگر است.
390000
370500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
صفحه تقسیم تاکتیکال Paw S پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

صفحه تقسیم تاکتیکال Paw S پتزل

صفحه تقسیم تاکتیکال Paw S پتزل برای سازماندهی ایستگاه کاری و ایجاد سیستم چند لنگر است.
410000
389500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 10cm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 10cm پتزل

میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 10cm پتزل پیتون برای ترکهای نازک در گرانیت و سنگ سخت استفاده می شود.
235000
223250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 4cm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 4cm پتزل

میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 4cm پتزل پیتون برای ترکهای نازک در گرانیت و سنگ سخت استفاده می شود.
235000
223250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 6cm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 6cm پتزل

میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 6cm پتزل پیتون برای ترکهای نازک در گرانیت و سنگ سخت استفاده می شود.
235000
223250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 8cm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 8cm پتزل

میخ آلیاژ فولاد و کروم Livanos 8cm پتزل پیتون برای ترکهای نازک در گرانیت و سنگ سخت استفاده می شود.
235000
223250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
میخ فولاد نیمه سخت U 10cm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میخ فولاد نیمه سخت U 10cm پتزل

میخ فولاد نیمه سخت U 10cm پتزل برای شکاف های باریک و موازی در سنگ های گرانیت و یا آهکی استفاده می شود.
280000
266000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
میخ فولاد نیمه سخت U 12cm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میخ فولاد نیمه سخت U 12cm پتزل

میخ فولاد نیمه سخت U 12cm پتزل برای شکاف های باریک و موازی در سنگ های گرانیت و یا آهکی استفاده می شود.
280000
266000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
میخ فولاد نیمه سخت Universel 5cm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میخ فولاد نیمه سخت Universel 5cm پتزل

میخ فولاد نیمه سخت Universel 5cm پتزل برای شکاف های پهن و مدور در سنگ های آهکی و یا گرانیت استفاده می شود.
255000
242250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
میخ فولاد نیمه سخت Universel 7cm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میخ فولاد نیمه سخت Universel 7cm پتزل

میخ فولاد نیمه سخت Universel 7cm پتزل برای شکاف های پهن و مدور در سنگ های آهکی و یا گرانیت استفاده می شود.
255000
242250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
میخ آلیاژ فولاد و کروم V Conique 11cm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میخ آلیاژ فولاد و کروم V Conique 11cm پتزل

میخ آلیاژ فولاد و کروم V Conique 11cm پتزل میخ فورج شده نیمه سخت می باشد.
180000
171000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
چکش Bongo پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
رول سوراخ کننده انبساطی Cheville Autoforeuse پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
رول با صفحه فولادی Coeur Bolt Stainless 10mm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
 رول با صفحه فولادی Coeur Bolt Stainless 12mm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
رول با صفحه فولادی Coeur Goujon 10mm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
رول با صفحه فولادی Coeur Goujon 12mm پتزل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...