ورود / ثبت نام
خوش آمدید
 • 2
 • 3
 • کوله پشتی ترکینگ قایا(گایا) مدل سانال 10+50

کوله پشتی ترکینگ قایا(گایا) مدل سانال 10+50

Gaya Sanal 50+10 Trekking Backpack

کوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است.
معرفی اجمالی محصول

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎْ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و برنامه های ورزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ و لوازم مورد نیاز در راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽکوله پشتی یکی از وسایلی است که برای حمل تجهیزات با سفر ، کوهنوردی و فعالیت های ورزشی گره خورده است. ورزﺷﮑﺎران و ﺧﺼﻮﺻﺎْ ﮐﻮﻫﻨﻮردان در راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ اﺳﺖ.

برند قایا (گایا/GAYA) یکی بزرگترین تولید کننده لوازم کوهنوردی ایرانی است. کیفیت محصولات گایا با برندهای بزرگ جهانی برابری می کنند. این کمپانی توانسته به یکی از محبوب ترین برندهای لوازم کوهنوردی در ایران تبدیل شود.

کوله پشتی ترکینگ قایا مدل سانال 10+50 بزرگترین کوله پشتی تولیدی قایا مدل سانال می باشد که با حجم 60 لیتری عرضه می گردد. این کوله برای انواع برنامه های کوهنوردی و حتی صخره و یخ هم مناسب است. قابلیت حمل بارهای سنگین، محل نگه داری کلاه ایمنی و حلقه های کرامپون از جمله ویژگی های این کوله پشتی محسوب می شوند. در این کوله امکان دسترسی به لوازم از جلو کوله امکان پذیر می باشد. طراحی اصولی در قسمت کمربند و دارای بندهای عریض و راحت در قسمت شانه می باشد. با توجه به اینکه کوله برای حمل بار زیاد است، طراحی قسمت پشتی آن خوب و اصولی است. در این مدل امکان تنظیم ارتفاع قسمت پشتی کوله وجود دارد. ما علاقه مندان به کوهنوردی و سفر در یاناکوه خرید کوله پشتی ترکینگ گایا مدل سانال 10+50 را پیشنهاد می دهیم.

مشخصات فنی

کوله پشتی ترکینگ قایا(گایا) مدل سانال 10+50

 • مشخصات

 • وزن
  2490 گرم
 • حجم
  60 ( 10+50) لیتر
 • ابعاد
  26x 33 x 76 سانتی متر
 • سایر توضیحات
  کیسه آب همرا کوله پشتی ندارد.
  دارای بندهای نگه دارنده باتوم و تبر یخ
  استفاده از تکه هایی از پارچه شب نما برای دید در شب