ورود / ثبت نام
خوش آمدید
  •   پلمپ انتھای طناب بئال ۵٠ تایی

پلمپ انتھای طناب بئال ۵٠ تایی

Beal Rope End Marking Kit - 50 pieces

BEAL

پلمپ انتھای طناب بئال ۵٠ تایی برچسب های پلمپ انتهای طناب بئال Beal پاره نمی شوند و غیرقابل نفوذ هستند.
معرفی اجمالی محصول

  پلمپ انتھای طناب بئال ۵٠ تایی برچسب های پلمپ انتهای طناب بئال Beal پاره نمی شوند و غیرقابل نفوذ هستند.

مشخصات فنی

پلمپ انتھای طناب بئال ۵٠ تایی